vrijdag 25 februari 2011

Koptienden Loosdrecht 1541-1549

1544.

Loesdrecht Ao XLIIIJ.

Elbert Jansz 3 spint
Hier of genomen 1 spiint is geset
op Cornelis Elbertsz
Noch off genomen 1 spiint is geset
op Willem Bartsz
Noch of genomen 5 spiint is geset
op Tonis Elbertsz
Willem Petersz 1 spint
Willem Floren 1 spint
Hier off geset 5 spint op Gerrit
Jacobsz in’t Hilfersum boeck
Jan Henricksz 5 spint
Dit 5 spint is geset op Willem Jansz
Claes Dirck Tijsen IIJ spint
Cornelis Petersz 1 sp
Oude Ariaen Petersz 1 spint
Hier of genomen 1 spint is geset
op Henrick Dircksz hier of
geset op ….. 5 spint


Inv. nr. 27

1541.

Loesdrecht Anno XLI.

Elbert Jansz 3 sp
Willem Petersz 1 sp
Willem Floren 1 sp
Jan Henricksz

(rest verloren gegaan)
Inv. nr. 28

1545.

Loesdrecht.

Willem Petersz 1 sp
nu bij Thonis Ae. ..sz
Jan Jansz Lap overgegeven aan Cornelis Petersz 3 sp
Cornelis Elbertsz 5 sp
bij zijn weduwe
Thonis Elbertsz 3 sp
bij Bar. ..in Hilversum
Bernt Elbertsz IJ sp
bij Nellytgen zijn weduwe


Inv. nr. 29

1546.

Loossdrecht.

Willem Petersz 1 sp
Willem Floren 5 sp
Claes Dirck Tijsen 3 v sp
dese tiendt is geset op Dirck Ariaensz
Dirk Ariaensz heeft overgenomen 3 v sp
van Claes Dirk Tijsen
Cornelis Petersz 5 sp
Jonge Gerrit Horst 3 cop
Cornelis Elbertsz 1 sp
Willem Bartsz 1 sp
Thonis Elbertsz 5 sp
Barent Elbertsz 1 sp


Inv. nr. 31

1547.

Losdrecht.

Willem Petersz 1 sp
Willem Florensz geset op Barent Elbertsz
Dirk Ariaensz 3 sp
Cornelis Petersz 5 sp
Jonge Gerrit Horst 3 cop
Cornelis Elbertsz 1 sp
Willem Bartsz 1 sp
Tonis Elbertsz 5 sp
Barent Elbertsz 1 sp
noch overgenomen 5 sp van Wyllem Floren


Inv. nr. 32

1548.

Loesdrecht de Ao XLVIII

Willem Petersz 1 sp
Dirk Ariensz 3 v sp
Cornelis Petersz 3 sp
Jonge Gerryt Horst 3 cop
dese op Zebastiaen Claes
ende in’t Hilversommer boeck
dese 3 cop
Cornelis Elbertsz 1 sp
Willem Bartsz 1 sp
Tonis Elbertsz 5 sp
Barent Elbertsz 1 sp
noch in ….. Willem Floren 3 sp


Inv. nr.33

1549.

Loesdrecht de Ao 49

Willem Petersz 1 sp
Dirick Adriaensz 3 v sp
Cornelis Petersz 3 sp
Cornelis Elbertsz 1 sp
Willem Bartsz 1 sp
dese thiende is geset op Zebastiaen Claesz
ende in Hilversom
Tonis Elbertsz 3 sp
Bernt Elbertsz IJ sp